Forska!Sverige

Big data in little Sweden 2020 - kvalitetsregistrens framtida betydelse

Publicerad: 2016-06-11

Vad händer med de svenska kvalitetsregistren? Vem äger data - patienten, professionen, landstingen, staten? Hur använder och tillgodogör vi oss data som finns på nätet? Hur bedriver vi den kliniska forskningen och registerforskningen framgent?

Tid: Torsdag den 7e juli kl. 08:30 – 10:00

Plats: Dagens Medicins Vårdtorg, Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8

Medverkande:

  • Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare, Forska!Sverige
  • Boel Mörck, vice ordförande, Svensk Reumatologisk Förening
  • Anders Lönnberg, regeringens life science samordnare
  • Karolina Antonov, chefsstrateg, LIF – de forskande läkemedelsföretagen
  • Patrik Sundström, programansvarig e-hälsa, Sveriges kommuner och landsting
  • Sofia Ernestam, registerhållare, Svensk Reumatologis Kvalitetsregister

Se också Forska!Sveriges event ”Utmaning hälsa – vad gör politikerna för att dra större nytta av forskning & innovation?

Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige, är i Almedalen 4-8 juli. För talarförfrågningar kontakta hanna.agardh@forskasverige.se.

Dela gärna den här sidan: