Forska!Sverige

Brist på konsekvensanalys försvagar den medicinska forskningen

Publicerad: 2023-09-22

DEBATT: Det räcker inte med vällovliga intentioner från politiskt håll. Besluten måste baseras på ordentliga konsekvensanalyser som har ett systemperspektiv. Annars kan det bli oönskade resultat. Det skriver Forska!Sveriges styrelse i en debattartikel i Altinget.

Den förra regeringen hade goda intentioner att stärka life science-sektorn i Sverige. Trots detta stagnerade de statliga investeringarna i forskning inom medicin och hälsovetenskap, i faktiska belopp, de senaste åren. Det framgår i vår nya Lägesrapport, där vi följer den medicinska forskningen och utvecklingen i Sverige.

Nu föreslår regeringen generella besparingar på universitet och högskolor i höstbudgeten. Ytterligare neddragningar vore förödande för den medicinska forskningen, då den alltså inte har fått i närheten samma ökningar som andra områden.

Nuvarande och kommande regeringar behöver dra lärdom av hur breda grepp kan skapa oönskade effekter. Tilldelningen av medel för forskning behöver ske baserat på ordentliga konsekvensanalyser. Därtill behöver regeringen agera för att vända den negativa trenden för forskningsfinansieringen inom medicin och hälsovetenskap, skriver Forska! Sveriges styrelse i Altinget.

 

Läs mer

Läs debattartikeln i Altinget.

Ta del av vår nya Lägesrapport 2023.

Läs pressmeddelandet.

Dela gärna den här sidan: