Forska!Sverige
Generalsekreterare - Anna Nilsson Vindefjärd

Politikerna är överens – svensk life science måste stärkas

Publicerad: 2014-07-01

Blocköverskridande politik kan rädda svensk life science.

Debattklimatet hårdnar och tempot skruvas upp allt mer inför höstens riksdagsval. Samtidigt som partierna gör allt för att vinna mark och profilera sig, utmärker sig en fråga där en slående, blocköverskridande enighet tycks råda – behovet av att stärka svensk life science.

Regeringens initiativ till en life science-strategi är mycket positivt. Vi hoppas nu få se en blocköverskridande överenskommelse runt strategin, vilket skulle visa väljarna att det finns ett politiskt engagemang för att värna Sveriges utveckling på lång sikt.

Läs Forska!Sveriges debattartikel i Dagens Samhälle.

Dela gärna den här sidan: