Forska!Sverige

Debatt: Antalet cancerfall i Sverige fortfarande högt

Publicerad: 2018-01-29

Antalet cancerfall i Sverige är fortfarande högt visar ny statistik från Socialstyrelsen. Det behövs mer förebyggande arbete och diagnostik för att bromsa den negativa trenden. Samtidigt måste vi införa nya behandlingsmetoder och intensifiera forskningen. De offentliga investeringarna i medicinsk forskning bör fördubblas, från dagens 2 öre till motsvarande 4 öre per vårdkrona.

Det skriver Anna Nilsson Vindefjärd med fler i bland annat Borås Tidning.

2016 inträffade 11 633 cancerfall i Västra Götaland, en ökning med 3 procent jämfört med föregående år. Varje dag under 2016 ställdes alltså 32 cancerdiagnoser i Västra Götaland.

Bröstcancer och prostatacancer är fortfarande de vanligaste cancerformerna, men hudcancer är den form som ökar mest. Det höga antalet cancerfall i Sverige beror delvis på att vi fått bättre metoder för att upptäcka cancer, men också på en reell ökning av antalet drabbade.

Om utvecklingen fortsätter kommer nästan dubbelt så många personer att leva med en cancerdiagnos år 2040. Utöver att cancer är smärtsamt för såväl de direkt drabbade som de närstående innebär det också en stor samhällskostnad. De årliga kostnaderna för cancer i Sverige uppgår till runt 36 miljarder kronor och väntas fördubblas till år 2040.

Samtidigt finns det hopp, tack vare forskning och utveckling:

  • Trots att allt fler drabbas av cancer så har antalet som överlever mer än fördubblats under de senaste 60 åren, från tre av tio till drygt sex av tio.
  • Minst fyra av fem barn som drabbas av cancer botas idag. På 50-talet överlevde endast ett av fem barn.
  • Sveriges cancerforskning är i världsklass och det pågår många viktiga projekt på landets universitet. Till exempel undersöker forskare vid Göteborgs universitet varför vissa tumörceller inte svarar på behandling genom att titta på varje enskild cell i detalj. Med ett enkelt blodprov kan man analysera hur bra en patient reagerar på sin behandling och därigenom förbättra möjligheten till en individanpassad vård. Målet är att öka antalet överlevande bland personer med bröstcancer och vissa andra cancerformer.

Det krävs mer forskning för att minska antalet cancerfall och i högre grad bota dem som drabbas. För varje skattekrona som läggs på vård avsätts i dag endast 2 öre till att utveckla bättre prevention, diagnostik och behandling för framtiden.

Vi vill att de offentliga investeringarna i medicinsk forskning på sikt fördubblas och motsvarar fyra öre per vårdkrona. Den investeringen skulle rädda många liv, i såväl Västra Götaland som nationellt och globalt.

Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige
Eva Tiensuu Janson, dekan Uppsala universitet
Katrine Riklund, prorektor Umeå universitet
Johan Dabrosin Söderholm, dekan Linköpings universitet
Lars B Dahlin, prodekan Lunds universitet
Anna Karlsson-Bengtsson, vicedekan Göteborgs universitet
Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare Cancerfonden
Katarina Johansson, ordförande Nätverket mot cancer

Se fler regionala publiceringar här.

Dela gärna den här sidan: