Forska!Sverige
Bild: Jessica Gow/TT

Debatt: Så kan allergivården hjälpa fler

Publicerad: 2017-05-08

Astma och allergier ökar kraftigt i hela världen och allergier är numera en av våra största folksjukdomar. Tack vare forskningens framsteg kan orsaken bakom många allergier behandlas i dag. Nya siffror visar dock att antalet som får behandling skiljer sig kraftigt åt mellan länen.

Det skriver Forska!Sverige, Astma- och Allergiförbundet, Apotekarsocieteten och Umeå universitet. Se exempel här.

Fyra av tio svenskar har en allergisk sjukdom. Bland barn och ungdomar i Sverige är allergisjukdom den vanligaste kroniska sjukdomen. Hur många som drabbas blir plågsamt tydligt nu när pollensäsongen är här.

Allergisjukdomar innebär ofta en dold funktionsnedsättning. De kan leda till stora inskränkningar i vardagen och kraftigt försämrad livskvalitet för såväl berörda som anhöriga. Många upplever oro, ångest, utanförskap och bristande förståelse från omgivningen. Den som har svår allergi riskerar också att drabbas av en livshotande allergisk chock.

Samtidigt får den ökade utbredningen av allergi stora ekonomiska konsekvenser, både för de drabbade och för samhället. Till exempel beräknas enbart allergisk snuva kosta samhället tolv miljarder kronor varje år i Sverige.

Tack vare forskningens framsteg kan själva orsaken till många allergier och allergisk astma behandlas med allergivaccination i dag. En lyckad behandling förbättrar livskvaliteten avsevärt, eftersom de allergiska besvären och behovet av mediciner minskar eller till och med försvinner. Även risken att drabbas av livshotande reaktioner minskar.

Nya siffror från allergiforskningsföretaget ALK visar dock att det är stora skillnader i hur många som behandlas med allergivaccination i olika delar av landet. I Stockholms län fick 17 patienter per 10 000 invånare allergivaccination i fjol. I Norge och Danmark behandlas dubbelt så många patienter. Bara ett av Sveriges län – Halland, där 40 patienter per 10 000 invånare behandlades med allergivaccination under 2016 – når upp till samma nivå som våra skandinaviska grannländer.

Det är oklart vad skillnaderna beror på, men tillgången till en effektiv och likvärdig vård oavsett var vi bor är en viktig fråga som berör och engagerar.

Om vi ska leva upp till målsättningen att svensk sjukvård ska vara världsledande måste vården på ett effektivt och jämlikt sätt använda sig av ny medicinsk kunskap och forskning.

Genom att öka satsningarna på medicinsk forskning och använda resultaten i vården kan vi göra bördan lättare för alla som har allergier – både här i länet och i hela landet.

Anna Nilsson Vindefjärd

generalsekreterare för Forska!Sverige

Maritha Sedvallson

förbundsordförande Astma- och Allergiförbundet

Karin Meyer

vd Apotekarsocieteten

Katrine Riklund

prorektor Umeå universitet

Dela gärna den här sidan: