Forska!Sverige
Foto: Colourbox, Forska!Sverige

Debatt: Stärk lärosätenas finansiella situation

Publicerad: 2017-04-03

Se över basanslagen, värna om lärosätenas möjlighet att skapa en förmögenhetsbas och se över principerna för hyreskostnader. Det skriver Forska!Sverige med fler på Dagens Samhälle idag.

Frågan om statlig finansiering av forskning är högaktuell. Den 5 april kommer riksdagen att debattera och fatta beslut om den forskningspolitiska propositionen. Syftet är bland annat att lärosätens långsiktiga strategiska planering ska stärkas. Lärosätena är beredda att ta sitt ansvar, men regeringen måste möjliggöra detta genom att se över basanslagen, värna om lärosätenas möjlighet att skapa en förmögenhetsbas och se över principerna för hyreskostnader. Det bör ske kopplat till den kommande översynen för resurstilldelning till universitet och högskolor.

  • För det första bör regeringen öka basanslagen.
  • För det andra måste lärosäten i Sverige ha möjlighet att bygga upp en förmögenhetsbas.
  • För det tredje bör inte statliga forskningsmedel användas till att finansiera vinst i statliga företag via ett orimligt hyressystem.

Läs artikeln i sin helhet på Dagens Samhälle.

Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige
Carl Johan Sundberg, ordförande Forska!Sverige, professor Karolinska Institutet
Eric Hanse, prodekan Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
Johan Darbrosin Söderholm, dekan medicinska fakulteten Linköpings universitet
Stellan Sandler, vicerektor Uppsala universitet
Katrine Riklund, prorektor Umeå universitet
Lars B. Dahlin, prodekan medicinska fakulteten Lunds universitet
Ulrika Lindstrand, ordförande Sveriges Ingenjörer
Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges Läkarförbund
Ivar de la Cruz, ordförande Naturvetarna

Dela gärna den här sidan: