Forska!Sverige

Debatt: Ta tillvara kraften som används för att bekämpa pandemin

Publicerad: 2021-02-04

Vi hoppas att regeringen aktivt stöder nya samarbetsformer och initiativ som utvecklats för att bekämpa pandemin. Då kan vi som land mer effektivt bekämpa den pågående pandemin och stå starkare inför nästa hälsohot, skriver företrädare för Forska!Sverige och Agenda för hälsa och välstånd.

Pandemin är långt från över, men vi kan dra vissa lärdomar. I Dagens Samhälle skriver vi och representanter från Agenda för hälsa och välstånd en debattartikel där vi ger exempel på detta till regeringen. Läs debattartikeln här.

Dela gärna den här sidan: