President Donald Trump vill dra ned på investeringar i forskning, vilket upprört många i USA. Den amerikanske presidentens okunskap om värdet av forskning kan innebära en möjlighet för Europa. I Bryssel pågår en långsam debatt om framtiden för EU:s forsknings- och innovationsprogram. För närvarande sker en årlig investering på cirka 11 miljarder euro. Den upphör år 2020. Kommer nästa program att innebära en sänkning eller ökning av EU:s investeringar i forskning?

Europakommissionen presenterade nyligen en ekonomisk analys av värdet av forskning och innovation [1]. Offentliga investeringar i forskning och innovation ger en avkastning på cirka 20 procent och EU:s forskningsprogram ännu högre. I Europaparlamentet stödjer flera ledamöter en ökning av investeringarna, men det finns krafter som verkar åt motsatt håll. Brexit gör att en stark förespråkare för ökade investeringar i forskning försvinner.

Samtidigt lever vi i en tid då Europa behöver försvara forskningen och stärka dess position i samhället, inte bara för en stärkt ekonomisk tillväxt utan även av demokratiska skäl. Den ökande spridningen av alternativa fakta som används av olika krafter är mycket farlig och påverkar prioriterade utmaningar som migration, försvar, hälsa, miljö.

Många vill nu värna forskningens roll som bas för samhällets utveckling. Det finns en befogad rädsla för att alternativa fakta ska tränga ut vetenskapligt baserad kunskap. Den 22 april kommer människor i över 400 städer jorden runt att visa sitt stöd för forskningen. Initiativet – »March for Science« – togs i USA som en protest mot Donald Trump, men har utvecklats till en manifestation för värdet av vetenskap.

I Sverige visar allmänheten ett stort stöd för forskning, inte minst inom medicinen. För varje krona som används till sjukvård går i dag 2 öre till medicinsk forskning. Opinonsmätningar visar att allmänheten tror att det är mer och 84 procent stödjer förslaget att öka de statliga investeringarna till 4 öre för att kunna utveckla bättre prevention, dagnostik och behandling.

Forska!Sverige är medarrangör av ”March for Science” i Sverige.

Läs artikeln på Läkartidningen.se