Forska!Sverige

Debattartikel i Affärslivet SvD: Medicinsk forskning, företagande och vård måste stärkas i Sverige

Publicerad: 2017-06-26

De offentliga kostnaderna för hälso- och sjukvård fortsätter att öka i Sverige. Över 80 procent av vårdkostnaderna beräknas vara relaterade till kroniska sjukdomar, som främst drabbar äldre människor. Antalet personer som är äldre än 85 år fördubblas inom de närmsta 25 åren. För att både förbättra vår hälsa och begränsa kostnaderna krävs ett ökat fokus på att förebygga sjukdomar, samtidigt som vi måste tillämpa ny forskning och nya metoder för att få bättre behandlingsresultat.

Dessvärre ser vi att Sverige har halkat efter vad gäller tillgång till nya metoder för behandling och diagnostik inom vården. Introduktionen av innovativa metoder i svensk vård är ojämlik över landet och ligger dessutom efter jämförbara länder. I en internationell jämförelse hamnar Sverige på plats tolv av 13 jämförbara länder när det gäller att tillämpa nya medicinska behandlingar. Det framgår av en brittisk studie, som granskat sju olika sjukdomsområden, däribland cancer, hjärt-kärlsjukdom och kroniska sjukdomar.

Detta drabbar främst patienterna, men gör också Sverige till ett mindre attraktivt land för life science-företag. Detta är allvarligt eftersom det råder stor internationell konkurrens om både forskare och företag inom life science

Dela gärna den här sidan: