Forska!Sverige

Debattartikel av Forska!Sverige i Dagens Samhälle

Publicerad: 2018-01-09

Inför valet i september 2018 uppmanar stiftelsen Forska!Sverige de politiska partierna att prioritera medborgarnas hälsa. Genom att stärka och dra nytta av medicinsk forskning kan vi möta utmaningarna inom vården och samtidigt öka välståndet i Sverige.

Både väljare och politiska partier menar att vården är en av de viktigaste frågorna inför kommande val. Samtidigt står Sverige inför en rad utmaningar på området:

  • Hälso- och sjukvården är inte jämlik. Den skiljer sig åt mellan olika regioner i Sverige och det behövs strukturella förändringar för att förbättra situationen.
  • De offentliga kostnaderna för hälso- och sjukvård fortsätter att öka och uppgick år 2015 till 385 miljarder kronor. Över 80 procent av vårdkostnaderna beräknas vara relaterade till kroniska sjukdomar, som främst drabbar äldre människor. Samtidigt förväntas de som är 85 år eller äldre vara dubbelt så många om bara 25 år.
  • Det tar alltför lång tid att introducera, använda och utvärdera nya behandlingar och tekniker i vården, och vi är inte tillräckligt bra på att utnyttja medicinska framsteg. Statistik från Eurostat placerar Sverige på 15:e plats, under EU-genomsnittet, när det gäller andelen dödsfall som hade kunnat undvikas med nuvarande medicinsk kunskap och teknik.

Läs hela debattartikeln i Dagens Samhälle.

Dela gärna den här sidan: