Forska!Sverige

Debattartikel av Forska!Sverige i Dagens Samhälle

Publicerad: 2018-10-29

Inför riksdagsvalet uppmanade stiftelsen Forska!Sverige de politiska partierna att prioritera medicinsk forskning och medborgarnas hälsa. Partierna svarade mycket positivt på våra förslag. Nu förväntar vi oss att den kommande regeringen lever upp till sina vallöften.

Av partiernas svar framgår också att det finns en mycket stor majoritet i riksdagen för en rad andra konkreta förslag, till exempel:

  • Regeringen bör prioritera arbetet med digitalisering av vårddata och säkra resurser för att öka takten på införandet av nationella standarder och förvaltning som möjliggör synkroniserade och samlade vårddata i Sverige.
  • Regeringen bör utöka satsningen på att etablera ett antal specialiserade forsknings- och behandlingscentra.
  • Det bör vara formellt meriterande för vårdpersonal att arbeta för och med forskning och utveckling i syfte att stödja patienter, sjukvård och samhällsekonomi.
  • Det bör införas stärkta krav på professionsdriven utvärdering av behandling, utbildning och forskning som bedrivs inom vården.
  • Regeringen bör stärka förutsättningarna för samverkan inom forskningen och innovationsprocesser inom life science-området.
  • Regeringen bör stärka förutsättningarna att dra nytta av EU:s forskningsprogram genom strategiska satsningar.
  • Ökad användning av innovationsvänlig upphandling.

Läs hela debattartikeln i Dagens Samhälle.

Dela gärna den här sidan: