Forska!Sverige

Debattartikel i Dagens Samhälle

Publicerad: 2021-11-19

Regeringen behöver agera kraftfullt mot antibiotikaresistens, annars riskerar vi årligen att få över 70 000 nya fall av anmälningspliktig antibiotikaresistens enbart i Sverige. Vi uppmanar regeringen att vidta tre åtgärder för att stärka Sveriges arbete mot antibiotikaresistens och rädda liv.

Det skriver vi i en debattartikel i Dagens Samhälle med anledning av att vi idag lanserar ett nytt faktablad om antibiotikaresistens. Läs debattartikeln här.

Dela gärna den här sidan: