Forska!Sverige

Debattartikel i Dagens samhälle

Publicerad: 2019-01-07

Antalet cancerfall i Sverige fortsätter att öka. Under 2017 rapporterades 66 775 cancerfall, en ökning med 4 procent jämfört med 2016 och med 27 procent sedan 2007. Med hjälp av mer förebyggande arbete, ökad forskning samt nya metoder för bättre diagnostik och behandling kan vi förbättra situationen för patienter och samtidigt minska vårdköer och samhällskostnader.

Detta skrev Forska!Sverige tillsammans med Cancerfonden, Sveriges ingenjörer, LIF och Svenska läkaresällskapet i Dagens samhälle den 27 december 2018. Läs hela debattartikel här.

Dela gärna den här sidan: