Forska!Sverige

Debattartikel: Låt arvfondspengarna gå till medicinsk forskning

Publicerad: 2024-03-21

Riksrevisionen har granskat Allmänna arvsfonden och föreslår en ny ordning för hantering av dess pengar. Vi hoppas att regeringen bejakar Riksrevisionens exempel på förbättrad användning av pengarna, nämligen till anslag för forskning inom medicin och hälsovetenskap, skriver Forska!Sverige och representanter för akademi, vård, näringsliv, professions-, patient- och andra intresseorganisationer inom medicinsk forskning.

Läs debattartikeln här.

Dela gärna den här sidan: