Forska!Sverige

Den virtuella framtiden – hur påverkas kliniska prövningar?

Publicerad: 2020-10-02

Till följd av pandemin av covid-19 har många kliniska prövningar skjutits upp eftersom sjukvården behöver fokusera på att behandla de som bäst behöver vården. Den situationen visade också behovet av att digitalisera mer av de kliniska studierna.

Med nya sätt att arbeta dyker nya frågeställningar upp till exempel kring dataskydd, juridiska hinder och etiska dilemman när det gäller webbaserade läkarbesök, elektronisk direktrapportering från patienten om behandlingseffekter, elektroniska samtycken och andra digitala verktyg man brukar använda inom den kliniska behandlingsforskningen.

På denna utbildningsdag vill vi diskutera framtidens kliniska prövningar. Moderatorer är Anna Nilsson Vindefjärd, Forska!Sverige och Frida Lundmark, LIF,

Dela gärna den här sidan: