Forska!Sverige

DN Debatt: ”Stärk medicinsk forskning och utveckling inför nästa hälsokris”

Publicerad: 2021-04-26

"Sverige kan genom medicinsk forskning och utveckling stå bättre rustade vid nästa hälsokris. Det handlar om att säkerställa forskningskompetens, kunna dela hälso- och vårddata samt öka möjligheten att genomföra patientnära studier i vården."

I en debattartikel på DN Debatt presenterar vi tillsammans med representanter från ”Agenda för hälsa och välstånd” en rapport med 10 åtgärdsförslag för att stå bättre rustade inför nästa hälsohot.

Läs debattartikeln här

Dela gärna den här sidan: