Forska!Sverige

Vetenskapsrådet lämnar till regeringen en utvecklad modell för kvalitetsutvärdering av klinisk forskning finansierad av ALF medel

Publicerad: 2013-09-10

Läs redovisning av Vetenskapsrådet

Dela gärna den här sidan: