Forska!Sverige

Enhet för nationell samordning av kliniska studier öppnar portarna

Publicerad: 2015-09-02

Regeringen fattade 2014 beslut om att inrätta en ny enhet för nationell samordning av kliniska studier. Den 1:a september startar den nyinrättade enheten vid Vetenskapsrådet sitt arbete. Verksamheten kommer ledas från Göteborg och chef för den nya enheten blir Kaj Stenlöf. Enheten ska bland annat arbeta med att:

  • Bilda ett nationellt samordningssystem med ett antal regionala noder.
  • Skapa och utveckla en gemensam informationsportal.
  • Verka för effektivare regulatoriska processer inom området.
  • Verka för en bättre nationell statistik och uppföljning inom området.
  • Marknadsföra Sverige och utgöra kontaktpunkt för nationella och internationella aktörer.

Ordförande för Vetenskapsrådets kommitté för nationell samordning av kliniska studier är Håkan Billig.

Läs mer hos Vetenskapsrådet
Läs våra förslag för att stärka klinisk forskning i Sverige

Dela gärna den här sidan: