Forska!Sverige

Europaparlamentet når överenskommelse om forskningsprogrammet för Horizon 2020

Publicerad: 2013-11-18

Enligt EU-parlamentet är forskning och innovation avgörande för den ekonomiska tillväxten inom EU och för att skapa arbetstillfällen. Därför satsar man 70 miljarder euro på Horizon 2020 – EU:s stora satsning för att stimulera forskning, innovation, kommersialisering och samverkan. Läs mer om överenskommelsen för forskningsprogrammet här.