Forska!Sverige

Forska!Sverige-dagen 2019

Är politikerna redo att ta de steg som krävs för att vi ska kunna dra nytta av precisionsmedicin? Vad behövs för att Sverige ska kunna komma ikapp andra länder? Det var några av frågorna som stod i centrum under Forska!Sverige-dagen 2019. Presentationer från talare finns länkat under respektive namn. Se även program, deltagarlista och bilder från dagen.

Den 2:a oktober samlades beslutsfattare från politik, akademi, näringsliv och vård liksom från professionsförbund, myndigheter och patientorganisationer. Fokus för eftermiddagens dynamiska samtal var hur Sveriges befolkning ska kunna få största möjliga nytta av framstegen inom precisionsmedicin.

Dagen inleddes med att Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd presenterade några nyckelfrågor för att kunna dra nytta av framstegen inom precisionsmedicin. Presentationen följdes upp av att direktören för precisionsmedicin på EU-kommissionen, Irene Nordstedt, berättade om vad ledande länder i Europa gör och vilka initiativ som finns på EU-kommissionen. Direktören för Finlands socialdepartement, Liisa-Maria Voipio-Pulkki bidrog med viktiga insikter om hur Sverige kan lära av sitt grannland i frågan.

För att konferensdeltagarna skulle få en överblick om vad som sker i Sverige inom precisionsmedicin hade tre nationella experter på området bjudits in. Richard Rosenquist Brandell, ordförande för Genomic Medicine Sweden, berättade om hantering, regelverk, etik och infrastruktur kring hälsodata. Det följdes av Gunilla Enblad, professor och överläkare vid Uppsala universitet, som berättade om implementering och kompetens. Avslutningsvis berättade Niklas Hedberg, chefsfarmaceut på TLV, om värdering, uppföljning och finansiering av nya behandlingar.

 

 

Riksdagspartierna har en viktig roll i att skapa förutsättningar för hälsodata och precisionsmedicin genom att se till att Sverige har en lagstiftning som hänger med i utvecklingen. En gedigen politikerpanel diskuterade under ledning av Göran Hägglund vad de olika riksdagspartierna kan och vill göra på området. Under ett samtal mellan Anna Nilsson Vindefjärd, Maja Fjaestad, statssekreterare hos socialministern och Malin Cederfeldt Östberg, statssekreterare hos ministern för högre utbildning och forskning, ställdes frågor om vilka åtgärder departementen arbetar med för att Sverige ska komma ikapp. Avslutningsvis fick konferensdeltagarna möjlighet att ställa frågor direkt till Matilda Ernkrans, ministern för högre utbildning och forskning, som deltog under Forska!Sverige-dagen för att berätta om regeringens arbete för att stärka utveckling och användning av precisionsmedicin.

Forska!Sveriges utmärkelser 2019

På Forska!Sverige-dagen delades även Forska!Sveriges utmärkelse till forskare och politiker ut. I år tilldelades professor Anna Wedell forskarutmärkelsen och riksdagsledamoten Acko Ankarberg Johansson (KD) politikerutmärkelsen. Forska!Sveriges hedersutmärkelse tilldelades i år professor emeritus Hans Wigzell.

Forska!Sverige-dagen och utmärkelserna uppmärksammades i media, se exempel

  • Hur ska medicinen få mer precision? Läs artikel på life-time.se.
  • Annas forskning förändrar livet för hundratals barn. Läs artikel i Expressen.
  • Acko Ankarberg (KD) prisas för vårdinsatser. Läs artikel i Jönköpingsposten.
  • Jönköpingspolitiker får utmärkelse. Läs artikel i Jnytt.
  • KD-politiker får utmärkelse av Forska!Sverige. Läs artikel i Altinget.
  • Han får Forska!Sveriges hederspris. Läs artikel i Life Science Sweden.
  • Prisas för forskning om metabola sjukdomar. Läs artikel i Medtech Magazine.
  • Anna Wedell tilldelas Forska!Sveriges forskarutmärkelse. Artikel i Pharma Industry.

Se mer av Forska!Sverige-dagen 2019

Dela gärna den här sidan: