Forska!Sverige

Hans Wigzell tilldelas Forska!Sveriges hedersutmärkelse

Publicerad: 2019-09-30

Hans Wigzell får stiftelsen Forska!Sveriges hedersutmärkelse 2019. Forska!Sverige vill med utmärkelsen uppmärksamma Wigzells livslånga insats för att stärka Sverige som life science-nation och för att stärka vetenskapens ställning. Utmärkelsen delas ut i samband med Forska!Sverige-dagen den 2:a oktober.

– Hans Wigzell har under lång tid spelat en central och avgörande roll i det medicinska forskningsfältet. Dessutom har han med intelligens, mod och humor populariserat forskning i form av böcker och aktiv medverkan i Klara Soppteater. Hans internationella nätverk har bidragit till att sätta Sverige på kartan och han har med stort mod tagit ställning för den fria forskningen, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige.

Utöver sina vetenskapliga insatser inom immunologi och tumörbiologi, har Wigzell också arbetat med forskningskommunikation, innovation och entreprenörskap. Han har även gjort stora insatser inom forskningspolitiken, däribland som politisk rådgivare till regeringen i forskningsfrågor.

Hans Wigzell har varit professor både vid Uppsala universitet och vid Karolinska Institutet. Under en period var han ordförande för Nobelkommittén i Fysiologi eller Medicin. Han har haft ledande positioner, främst som chef för Statens Bakteriologiska Laboratorium (SBL) och som rektor vid Karolinska Institutet. Som vetenskaplig rådgivare till regeringen var Wigzell initiativtagare till att Sverige skulle driva på för att skapa ett europeiskt forskningsråd. Efter många års arbete inrättades år 2007 ERC, European Research Council, som nu utgör ett centralt nav för forskningsstöd i Europa.

Under sin tid som rektor vid Karolinska Institutet tog Wigzell en rad innovativa initiativ. Han skapade bland annat Centrum för Medicinska Innovationer (CMI), som är en ”think-tank” inom universitetet med ett fritt mandat att föreslå och förbereda nydanande aktiviteter och strukturella förändringar. Exempel på initiativ där CMI varit inblandade är Stockholm School of Entrepreneurship, som sedan 1999 involverar fem högskolor, samt de första utredningarna och konceptualiserandet av Hagastaden som bland annat har en biomedicinsk forskningsprofil.

– Hans Wigzell har på ett unikt sätt bidragit till att utveckla Sverige som life science-nation och att stärka vetenskapens ställning i landet, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

– Det här är en mycket hedrande utmärkelse. Forska!Sverige är en viktig stiftelse för att tillvarata och driva på forskningens möjligheter att förbättra våra liv. Att man anser att jag bidragit till att stärka vetenskapens ställning gör mig mycket glad, säger Hans Wigzell, professor emeritus och tidigare rektor för Karolinska Institutet.

Läs pressmeddelande med anledning av hedersutmärkelsen
Läs artikel i Life Science Sweden med anledning av utmärkelsen
Till program för Forska!Sverige-dagen
Läs tidigare års utmärkelser här

Dela gärna den här sidan: