Forska!Sverige

Forska!Sverige-dagen 2023

Hur skapas excellenta forskningsmiljöer? Vad krävs inom just det medicinska området? Vilken roll har politiken i att stärka forskningskvaliteten i Sverige? Det var ämnet som stod i fokus den 15 november när utbildningsministern, statsekreterare, riksdagsledamöter samt ledande representanter för vård, akademi, patienter, myndigheter och professioner samlades för en exklusiv konferens. Vi firade också mottagarna av Forska!Sveriges utmärkelser. Ta del av dagen här genom filmer, foton, program och deltagarlista.

Quality of research and the competitiveness of Europe

Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd inledde dagen och lämnade därefter över till Maria Leptin, President European Research Council. Marias tal fokuserade på hur man uppnår forskningskvalitet och hur den globala konkurrensen ser ut idag.

 

 

Att skapa hög forskningskvalitet och rädda liv

I syfte att ge deltagarna en djupare förståelse om medicinsk forskning och vikten av kvalitet för patientnytta bjöds två legender inom kvalitetsregisterforskning in. Först ut var Lars Klareskog, professor i reumatologi på Karolinska Institutet och grundare av SRQ – Svensk Reumatologis Kvalitetsregister. Därefter berättade Lars Wallentin, professor vid Uppsala universitet, om Swedeheart, Sveriges största kvalitetsregister. Föredragen avslutades med en gemensam diskussion om vägen framåt för att bäst kunna använda hälsodata för forskning och patientnytta.

 

Hur ökar vi kvaliteten i svensk forskning för hälsa?

Anna Nilsson Vindefjärd modererade ett panelsamtal med Katarina Bjelke, GD Vetenskapsrådet, Birgitta Henriques Normark, ordförande Kungliga Vetenskapsakademien och Jan-Ingvar Jönsson, rektor vid Linköpings universitet med fokus på frågan om vad vad som behöver göras för att stärka medicinsk forskning i Sverige.

 

 

Efter det höll Carl-Henrik Heldin, professor Uppsala universitet, en av grundarna till European Research Council, samt tidigare ordförande för Nobelstiftelsen, en presentation som tog ett ordentligt grepp om vilka faktorer som påverkar forskningskvalitet, samt konkreta förslag till hur vi kan stärka forskningen i Sverige.

 

 

Vad kan politiker göra för att stärka forskningskvaliteten i Sverige?

Panelsamtal modererat av Göran Hägglund modererade ett panelsamtal med representanter för Riksdagens samtliga partier, om vad de anser bör göras för att stärka forskningen i Sverige.

  • Anders Ådahl (C), ansvarig högre utbildning och forskning
  • Christian Carlsson (KD), ordförande socialutskottet
  • Johnny Svedin (SD), ledamot näringslivsutskottet
  • Lorena Delgado Varas (V), företrädare i forskningsfrågor
  • Lina Nordquist (L), sjukvårdspolitisk talesperson
  • Marie-Louise Hänel Sandström (M), ansvarig högre utbildning och forskning
  • Mats Wiking (S), ansvarig högre utbildning och forskning
  • Ulrika Westerlund (MP), ledamot socialutskottet

 

 

Avslutningstalare var utbildningsminister Mats Persson (L), som var tydlig med att medicinsk forskning och life science är ett prioriterat område för regeringen och berättade om fokus för kommande forskningsproposition.

 

Forska!Sveriges utmärkelser 2023

Under kvällen delades även Forska!Sveriges utmärkelser för 2023 ut. Forskarutmärkelsen tilldelades professor Lars Lannfelt, politikerutmärkelsen tilldelades riksdagsledamot Lina Nordquist (L) och hedersutmärkelsen tilldelades professor Bern Eric Uhlin.

 

 

Se mer av Forska!Sverige-dagen 2023

Dela gärna den här sidan: