Forska!Sverige

Cancerfonden: ”Fördubbla de offentliga investeringarna i forskning”

Publicerad: 2016-04-06

Fram till 2040 kommer antalet cancerfall att öka med cirka 90 procent och samhällskostnaderna kommer att dubbleras – om inget görs. Fördubbla de offentliga investeringarna i forskning, effektivisera cancervården och satsa på en aktiv preventionspolitik, skriver Cancerfonden på DN debatt.

Enligt en ny rapport som IHE tagit fram på uppdrag av Cancerfonden beräknas cancerkostnaderna år 2040 vara drygt 68 miljarder kronor, nästan en fördubbling från dagens 36 miljarder kronor.

Om 25 år kommer drygt 100 000 svenskar om året att drabbas av cancer och dubbelt så många som idag, 630 000 personer, kommer leva med cancer. En följd av att befolkningen i Sverige blir allt äldre och att diagnostik och behandlingsmetoder blir bättre.

För att möta denna utmaning efterlyser Cancerfonden tre åtgärder:

  1. Fördubbla de offentliga investeringarna i medicinsk forskning så att nya moderna läkemedel och vassare behandlingsmetoder kan tas fram.
  2. Effektivisera cancervården genom att bland annat satsa på digitalisering.
  3. Satsa på att förebygga cancer. Prevention kan kraftigt minska antalet cancerfall.

quote-left-bigDet är mycket glädjande att allt fler ser och betonar behovet av att dubblera de offentliga investeringarna i medicinsk forskning. Vi har länge drivit frågan om att de offentliga investeringarna bör öka från dagens 2 öre till 4 öre per vårdkrona. Något som skulle spara både liv och kostnader för Sverige, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige.

 

Läs Cancerfondens årsrapport som presenteras idag (pdf).

Läs IHE-rapport (pdf).

Läs debattartikel av Cancerfonden på DN debatt.

Dela gärna den här sidan: