Forska!Sverige

Forska!Sverige i Almedalen

Publicerad: 2016-06-29

Ta del av konkreta exempel på hur forskning och innovation kan begränsa vårdkostnaderna och hör vad politiker gör för att i ökad utsträckning dra nytta av det i Sverige.

Utmaning hälsa – vad gör politikerna för att dra större nytta av forskning & innovation?

Sverige står idag inför utmaningen med ökande vårdkostnader, inte minst kopplat till en åldrande befolkning. Vi behöver förbättra hälsan i landet för att klara vårdutmaningarna. Ett ökat fokus på att förebygga sjukdomar, dra större nytta av forskning och nya metoder för att få bättre behandlingsresultat skulle förbättra hälsan och begränsa kostnaderna.

Det är väl belagt att forskning och innovation är en mycket god investering, i form av hälsovinster, ökade företagsinvesteringar, arbetstillfällen och skatte- och exportintäkter. Många länder genomför nu strategiska satsningar på forskning och innovation för att möta samhällsutmaningen hälsa och samtidigt öka sitt välstånd. Vad gör politikerna i Sverige?

Medverkande:

 • Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare, Forska!Sverige
 • Anders Henriksson, landstingsråd (S), Kalmar läns landsting
 • Daniel Forslund, innovationslandstingsråd (L), Stockholms läns landsting
 • Anders Lönnberg, regeringens life science samordnare (S)
 • Barbro Westerholm, riksdagsledamot (L)
 • Betty Malmberg, riksdagsledamot (M)
 • Penilla Gunther, riksdagsledamot (KD)
 • Fredrik Christensson, riksdagsledamot (C)
 • Elisabet Knutsson, riksdagsledamot (MP)

Tid: onsdagen den 6e juli kl. 17.30 – 18.45
Plats: Trädgården, Rosas Café, S:t Hansgatan 22
Arrangör: Forska!Sverige och Capio

Mingel med förtäring, begränsat antal platser.

För mer information kontakta: hanna.agardh@forskasverige.se

Ladda ner inbjudan.

Big data in little Sweden 2020 – kvalitetsregistrens framtida betydelse

Vad händer med de svenska kvalitetsregistren? Vem äger data – patienten, professionen, landstingen, staten? Hur använder och tillgodogör vi oss data som finns på nätet? Hur bedriver vi den kliniska forskningen och registerforskningen framgent?

Medverkande:

 • Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare, Forska!Sverige
 • Boel Mörck, vice ordförande, Svensk Reumatologisk Förening
 • Anders Lönnberg, regeringens life science samordnare
 • Karolina Antonov, chefsstrateg, LIF – de forskande läkemedelsföretagen
 • Patrik Sundström, programansvarig e-hälsa, Sveriges kommuner och landsting
 • Sofia Ernestam, registerhållare, Svensk Reumatologis Kvalitetsregister

Tid: torsdag den 7e juli kl. 08:30 – 10:00
Plats: Dagens Medicins Vårdtorg, Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8
Arrangör: Forska!Sverige, Svensk Reumatologis Kvalitetsregister, Svensk Reumatologisk Förening

Frukost serveras från kl. 08:00.

Den medicinska forskningen behöver forskande läkare

Allt färre lärare vid de medicinska lärosätena har en läkarbakgrund, allt färre läkare disputerar och få läkare som disputerar väljer att fortsätta en forskarkarriär efter disputation. Hur vänder vi trenden?

Medverkande:

 • Kevin Afshari, forskande st-läkare, Västmanlands sjukhus
 • Anders Henriksson, 1:e vice ordf, landstingsråd, SKL, Kalmar Län
 • Anna Nilsson Vindefjärd, phd, generalsekreterare, Forska!Sverige
 • Christoph Varenhorst, phd, specialistläkare, Uppsala Universitet
 • Kenneth Lindahl, moderator (phd, överläkare), Sjukhusläkarna

Tid: tisdag den 5e juli kl. 11:00 – 11:45
Plats: Läkartidningens tält, Strandvägen, H508
Arrangör: Sjukhusläkarna

Förtäring.

Väl mött i Almedalen!

 

Dela gärna den här sidan: