Forska!Sverige

Forska!Sverige i Almedalen

Publicerad: 2017-03-22

Forska!Sverige är på plats i Visby under Almedalsveckan. Välkommen på vårt event tisdagen den 4e juli.

Forska!Sveriges nätverk ”Agenda för hälsa och välstånd” har arbetat fram 14 konkreta åtgärdsförslag för att stärka medicinsk forskning, företagande och vård i Sverige (Rapport 2015 och 2017). Baserat på Forska!Sveriges granskning av regeringens åtgärder respektive oppositionens förslag, kommer vi visa upp en första betygssättning i god ”före-valåret-anda” av de olika partiernas ambitioner. Vad gör regeringspartierna för att stärka life science i Sverige? Vilka ambitioner har allianspartierna? Fokus för bedömning kommer vara de fyra målområdena i ”Agenda för hälsa och välstånd”:

Tid: Tisdagen den 4e juli kl. 17.00. Mingel med förtäring från kl. 16:30.

Plats: Clarion Hotel Wisby, Vinterträdgården

Arrangör: Forska!Sverige

Värd: MSD

Moderator: Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige

I panelen:

  • Anders Lönnberg, regeringens life science-samordnare (S)
  • Acko Ankarberg Johansson, partisekreterare (KD)
  • Hans Rothenberg, riksdagsledamot (M)
  • Fredrik Christensson, riksdagsledamot (C)
  • Christer Nylander, riksdagsledamot (L)
  • Jonas Eriksson, riksdagsledamot (MP)

Välkomna! Läs inbjudan.

Forska!Sveriges generalsekreterare, Anna Nilsson Vindefjärd, är i Almedalen 3-7 juli och finns tillgänglig för medverkan i debatter och paneler. För talarförfrågningar kontakta maria.olsson@forskasverige.se.

Dela gärna den här sidan: