Forska!Sverige

Forska!Sverige kommenterar Alliansens budgetmotion 2015: vi välkomnar de tydliga satsningarna på Life-Science

Publicerad: 2014-11-10

Idag presenterade Alliansen sin gemensamma budgetmotion 2015. Där föreslår de bland annat att ”en strategi arbetas fram för Life-Science och att stödet fortsatt ökas till svensk forskning på detta område, både genom resurser och genom ett tydligt statligt engagemang”.

– Detta klargörande från Alliansen är mycket viktigt, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige. Vi har länge arbetat för att få till stånd en life-science strategi och ökade resurser för att förbättra befolkningens hälsa och stärka landets välstånd.

Läs kommentaren i sin helhet

Dela gärna den här sidan: