Forska!Sverige

Forska!Sverige kommenterar: Alliansens valmanifest 2014-2018

Publicerad: 2014-09-01

Forska!Sverige välkomnar Alliansens valmanifest där vikten av fortsatta investeringar i forskning och innovation betonas. Alliansen är tydliga med behovet av ett starkt statligt engagemang för att svensk forskning ska kunna bedrivas i internationell framkant.

– Extra glädjande är den strategi för Life Science som regeringen tagit initiativ till och som lyfts i valmanifestet. En långsiktig, samlad satsning på life science behövs verkligen för att Sverige återigen ska bli konkurrenskraftigt, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige.

 

Läs kommentaren i sin helhet

Läs Alliansens valmanifest

Läs Forska!Sveriges åtgärdsförslag ”Första steg till en svensk life science-strategi”

Dela gärna den här sidan: