Forska!Sverige
© Nobel Media 2016. Illustration Niklas Elmehed.

Forska!Sverige kommenterar årets Nobelpris i fysiologi eller medicin

Publicerad: 2016-10-03

Forska!Sverige gratulerar årets Nobelpristagare i fysiologi eller medicin, professor Yoshinori Ohsumi. Han får priset för revolutionerande forskning som banar väg för nya lovande sätt att behandla sjukdom.

Yoshinori Ohsumi, professor emeritus vid Tokyo Institute of Technology, tilldelas priset för sin forskning rörande autofagi, en central process för nedbrytning och återvinning av cellens egna beståndsdelar och helt fundamental i många av kroppens fysiologiska processer.

Hans forskning har varit avgörande för vår förståelse av sjukdomsprocesser som kan kopplas till nedsatt autofagi, såsom till exempel Parkinsons sjukdom och typ 2 diabetes. Autofagi är även inblandat i utvecklingen av cancer.

quote-left-bigProfessor Ohsumis banbrytande forskning har öppnat upp för nya, mycket lovande vägar att gå för att behandla sjukdom. Det visar tydligt hur viktigt det är att kontinuerligt satsa på den fria medicinska grundforskning för att i det långa loppet skapa hälsa och välstånd för oss alla, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

Läs Forska!Sveriges kommentar
Läs mer hos Nobelstiftelsen.

Dela gärna den här sidan: