Forska!Sverige
Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

Forska!Sverige kommenterar årets Nobelpris i fysiologi eller medicin

Publicerad: 2021-10-05

Forska!Sverige gratulerar årets Nobelpristagare i fysiologi eller medicin, David Julius och Ardem Patapoutian, för deras upptäckter kopplade till människans förmåga att känna temperaturer och beröring. Pristagarnas banbrytande upptäckter har en stor medicinsk potential, exempelvis för att hitta nya behandlingsmetoder för att lindra kronisk smärta.

Förmåga att uppfatta värme, kyla och beröring är avgörande för vår överlevnad och en förutsättning för att uppleva och tolka världen omkring oss. Nobelpristagarnas upptäckter har betydelse för en rad fysiologiska processer och sjukdomstillstånd, och skapar möjligheter för att utveckla nya behandlingsmetoder inom flera områden.

–  Det är glädjande att den här typen av grundforskning prisas eftersom det stimulerar utvecklingen av nya angreppssätt som kan komma till nytta i klinisk vardag. Särskilt inom kronisk smärta kan denna upptäckt spela en stor roll, säger Stefan Jacobson, professor Karolinska Institutet och vice ordförande Forska!Sverige.

–  Årets nobelpris är ett tydligt exempel på det stora värdet av en stark grundforskning och att långsiktiga satsningar är helt nödvändiga för att möjliggöra banbrytande forskning, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige.

Stiftelsens årliga lägesrapport visar dock att de statliga investeringarna i medicinsk forskning och utveckling i Sverige endast beräknas öka med 1,5 procent år 2021 jämfört med år 2020, enligt SCB. Det skulle innebära en minskning i förhållande till BNP.

–  Det är både förvånande och oroande eftersom ökade statliga investeringar i medicinsk forskning och utveckling är en förutsättning för att bättre kunna bemöta framtida hälsoutmaningar, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

——

Pristagarna

David Julius föddes 1955 i New York, USA. Han doktorerade 1984 vid University of California, Berkeley och genomförde därefter postdoktoral utbildning vid Columbia University i New York. Sedan 1989 har David Julius bedrivit forskning vid University of California, San Francisco där han nu är professor.

Ardem Patapoutian föddes 1967 i Beirut, Libanon. Som ung flyttade han från det krigsdrabbade Beirut till Los Angeles, USA. Han doktorerade 1996 vid California Institute of Technology, Pasadena, Kalifornien och genomförde därefter postdoktoral utbildning vid University of California, San Francisco. Sedan 2000 bedriver han sin forskning vid Scripps Research, La Jolla, Kalifornien där han nu är professor. Han är Howard Hughes Medical Institute Investigator sedan 2014.

——

För mer info. se www.nobelprize.org

Läs Forska!Sveriges Lägesrapport år 2021

Läs en debattartikel i Dagens Samhälle där lägesrapporten presenterades

Dela gärna den här sidan: