Forska!Sverige

Forska!Sverige kommenterar årets Nobelpris i fysiologi eller medicin

Publicerad: 2023-10-02

Forska!Sverige gratulerar årets Nobelpristagare i fysiologi eller medicin, Katalin Karikó och Drew Weissman, för deras upptäckter rörande nukleosidbasmodifieringar som möjliggjorde utveckling av effektiva mRNA-vacciner mot covid-19.

De belönade upptäckterna blev avgörande för utvecklingen av effektiva mRNA-vacciner mot covid-19 under den pandemi som drabbade världen i början av 2020.

Stefan Jacobson, vice ordförande Forska!Sverige

–  Årets pristagares grundläggande forskning har varit avgörande för att flera effektiva mRNA vaccin snabbt kunde utvecklas mot viruset sars-cov-2, som orsakade pandemin med covid-19. På så sätt har pristagarnas forskning bidragit till att rädda miljontals liv över hela världen, samtidigt som spridningen av sjukdomen har kunnat begränsas, säger Stefan Jacobson, professor Karolinska Institutet och vice ordförande Forska!Sverige.

Coronaepidemins förlopp och konsekvenser hade varit långt mer dramatiska utan de upptäckter som gjordes av årets Nobelpristagare.

–  Det här är ett utmärkt exempel på att satsning på experimentell grundforskning, i samverkan med läkemedelsindustri och klinisk forskning, snabbt kan omsättas och få stor betydelse för vår förmåga att bekämpa globala hälsohot, säger Stefan Jacobson.

–  Årets nobelpris visar det stora värdet av en stark grundforskning och att långsiktiga satsningar är helt nödvändiga för att möjliggöra banbrytande forskning, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige.

Pristagarna

Katalin Karikó föddes 1955 i Szolnok i Ungern. Hon doktorerade vid Szegeds universitet 1982 och genomförde postdoktoral forskning vid den ungerska vetenskaps-akademien i Szeged fram till 1985. Hon genomförde ytterligare perioder av postdoktoral forskning vid Temple University i Philadelphia och senare vid University of Health Sciences, Bethesda. 1989 blev hon utnämnd till Assistant Professor vid University of Pennsylvania, vilket hon förblev fram till 2013 då hon utnämndes till vice president och senare senior vice president vid BioNTech RNA Pharmaceuticals. Hon är sedan 2021 professor vid Szegeds universitet och är adjungerad professor vid Perelman School of Medicine vid University of Pennsylvania.

Drew Weissman föddes 1959 i Lexington, Massachusetts, USA. Han tog sin MD, PhD-examen vid Boston University 1987 och genomgick klinisk utbildning vid Beth Israel Deaconess Medical Center vid Harvard Medical School. Detta följdes av postdoktoral forskning vid National Institutes of Health. 1997 inledde Weissman forskning vid Perelman School of Medicine vid University of Pennsylvania och han är där Roberts Family Professor i vaccin-forskning och föreståndare för the Penn Institute for RNA Innovations.

 

För mer information se www.nobelprize.org

Dela gärna den här sidan: