Forska!Sverige

Forska!Sverige kommenterar årets nobelpris i kemi

Publicerad: 2015-10-07

Svensken professor Tomas Lindahl tilldelas årets Nobelpris i kemi, tillsammans med professor Paul Modrich och professor Aziz Sancar, för sina mekanistiska studier av DNA-reparation.

Det är med stor glädje vi gratulerar pristagarna, främst för det enorma värde deras forskning har för möjligheten att förebygga och behandla sjukdomar, men också för att stora delar av den forskning som lett fram till priset har svenska förtecken, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige.

Professor Lindahl beskriver att den forskning som idag belönas med nobelpriset är grundforskning som påbörjades i Sverige och som utgjort basen för hans fortsatta forskningsgärning. Professor Lindahl, som blir den 29:e svenska nobelpristagaren genom tiderna, disputerade vid Karolinska Institutet 1967 och verkade som professor vid Göteborgs universitet mellan 1978 och 1982. Idag är han forskningsledare emeritus vid Francis Crick Institute i England.

Tillsammans har forskarna bidragit till att förklara de centrala mekanismerna i det reparationssystem som lagar de DNA-skador som kontinuerligt uppstår och därmed upprätthåller cellens integritet.Genom att förstå de grundläggande mekanismerna i reparationssystemet kan vi utveckla nya och effektivare behandlingar mot bland annat cancer

Detta visar vad vi kan åstadkomma genom en långsiktig, kontinuerlig satsning på svensk medicinsk forskning. Jag hoppas det ska uppmuntra till fortsatta satsningar vilket kommer leda till framtida hälsovinster för oss alla, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige.

Läs Forska!Sveriges kommentar
Läs mer hos Nobelstiftelsen

Dela gärna den här sidan: