Forska!Sverige
Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach.

Forska!Sverige kommenterar årets Nobelpris i kemi

Publicerad: 2021-10-06

Forska!Sverige gratulerar årets Nobelpristagare i kemi, Benjamin List och David W.C. MacMillan, för utvecklingen av asymmetrisk organokatalys. Pristagarnas banbrytande utveckling har fått stort genomslag i exempelvis läkemedelsforskningen. Där används det bland annat för att utveckla nya läkemedel samtidigt som det sparar tid, resurser och bidrar till att göra läkemedelsproduktionen miljövänligare.

Katalysatorer är ämnen som styr och driver på kemiska reaktioner utan att själva bli en del av slutprodukten. Tidigare kände vi bara till två typer av katalysatorer, metaller och enzymer. Oberoende av varandra har Nobelpristagarna utvecklat en tredje form, asymmetrisk organokatalys, som bygger på små organiska molekyler.

– Årets nobelpris i kemi visar tydligt på det stora värdet av forskning ur ett samhällsperspektiv såväl som för den enskilda individen och miljön. Tack vare utvecklingen av asymmetrisk organokatalys har vi fått nya och precisa verktyg att ta fram aktiva substanser som potentiellt kan utvecklas till nya läkemedel. Det har även bidragit till att göra läkemedelsproduktionen miljövänligare, säger Lena Gustafsson, professor emerita vid Umeå universitet och ordförande Forska!Sverige.

Organiska katalysatorer kan användas för att driva mängder av olika kemiska reaktioner, vilket hjälper forskare att mer effektivt ta fram nya läkemedel. Ett konkret exempel på hur Nobelpristagarnas upptäckt har bidragit till att spara tid och resurser är utvecklingen av läkemedlet Oseltamivir, som används för att behandla influensa. Där har asymetrisk organokatalys bidragit till att läkemedlet kan framställas med fem kemiska reaktioner, istället för med tolv kemiska reaktioner.

– Det är ett tydligt exempel på hur Nobelpristagarnas upptäckt bidragit till möjligheten att utveckla nya läkemedel precist och effektivt, säger Lena Gustafsson.

——

Pristagarna

Benjamin List, född 1968 i Frankfurt, Tyskland. Fil.dr 1997 vid Goethe-Universität Frankfurt am Main, Tyskland. Director vid Max-Planck-Institut für Kohlenforschung, Mülheim an der Ruhr, Tyskland.

David W.C. MacMillan, född 1968 i Bellshill, Storbritannien. Fil.dr 1996 vid University of California, Irvine, USA. Professor vid Princeton University, USA.

——

Se Kungliga Vetenskapsakademins pressmeddelande

För mer info. se www.nobelprize.org

Dela gärna den här sidan: