Forska!Sverige
Fotograf: Elisabeth Olsson

Forska!Sverige kommenterar budgeten för år 2022

Publicerad: 2021-09-20

Stiftelsen Forska!Sverige välkomnar flera viktiga satsningar som presenterades i budgetpropositionen den 20 september. Samtidigt oroas de över att en ny lägesrapport visar att statens finansiering av forskning och utveckling inom medicin och hälsovetenskap i år minskat i förhållande till BNP.

Idag överlämnar regeringen budgetpropositionen för år 2022 till riksdagen. Stiftelsen Forska!Sverige välkomnar att regeringen genomför flera av de viktiga satsningar som presenterades i den forsknings- och innovationspolitiska propositionen. Exempelvis:

  • satsning på excellenscentrum
  • satsning på forskning som bidrar till utvecklingen av precisionsmedicin
  • satsning kopplad till strategiska innovationsprogram
  • ökad forskningskompetens i primärvården
  • ökade investeringar i forskningsinfrastruktur

–  Vi välkomnar att regeringen nu föreslår flera av de satsningar på forskning och innovation som presenterades i den forsknings- och innovationspolitiska propositionen. Men, det krävs ökade statliga investeringar i forskning och utveckling inom medicin och hälsovetenskap för att regeringen ska kunna nå sin ambition om att Sverige ska bli en av världens främsta forsknings- och innovationsländer, säger Lena Gustafsson, ordförande Forska!Sverige.

Värdet av medicinsk forskning och utveckling har inte minst under pandemin blivit tydligare över hela världen. I den forsknings- och innovationspolitiska propositionen presenterades nya satsningar inom hälsa, välfärd och life science på cirka en halv miljard kronor om året och tillägg har kommit i vårbudgeten. Trots det visar en ny lägesrapport från Stiftelsen Forska!Sverige att de statliga investeringarna i forskning och utveckling inom medicin och hälsovetenskap enbart beräknas öka med 1,5 procent år 2021, jämfört med år 2020.

–  Den begränsade resursförstärkningen innebär i praktiken en nedgång i förhållande till BNP.  Det är både förvånande och oroande. Vi hoppas att de ökade forskningsanslagen som presenterades idag kommer att innebära påtagligt ökade statliga investeringar inom medicin och hälsovetenskap även om det inte går att utläsa, säger Lena Gustafsson.

 

Se även:

Lägesrapport år 2021

En debattartikel i Dagens Samhälle där lägesrapporten presenteras

Forska!Sveriges kommentar av den forsknings- och innovationspropositionen

Forska!Sveriges inspel till den forskningspolitiska propositionen

10 prioriterade åtgärder för att Sverige, genom medicinsk forskning och utveckling, ska kunna stå bättre rustade inför nästa hälsohot

En debattartikel i Dagens Nyheter där ovanstående rapport presenterades

Dela gärna den här sidan: