Forska!Sverige
Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige och Lena Gustafsson, ordförande Forska!Sverige

Forska!Sverige kommenterar forsknings- och innovationspropositionen: Goda ambitioner, men frågetecken kvarstår

Publicerad: 2020-12-18

Att forskning och innovation är en förutsättning för att kunna bemöta utmaningar och säkra Sveriges konkurrenskraft slås tydligt fast i regeringens proposition ”Forskning, frihet, framtid– kunskap och innovation för Sverige”. Forska!Sverige välkomnar ambitionerna att stärka till exempel precisionsmedicin som är avgörande för en mer effektiv vård och ökad hälsa för medborgarna, men saknar satsningar på klinisk forskning.

Den 17 december presenterade regeringen den forsknings- och innovationspolitiska propositionen. Den innehåller flera viktiga åtgärder och många av de förslag som Forska!Sverige och medlemsorganisationen ”Agenda för hälsa och välstånd” lyft fram de senaste åren har hörsammats. Vi välkomnar till exempel:

 • Ett antal viktiga uppdrag som Vetenskapsrådet (VR) och Vinnova får inom ramen för sina ökade medel, bland annat:
  • satsning på excellenscentrum
  • forskning som bidrar till utvecklingen av precisionsmedicin
  • ökad forskningskompetens inom primärvården
  • satsning på tvärsektoriell medicinsk forskning och innovation
  • satsning kopplad till strategiska innovationsprogram
  • satsning på sänkta trösklar för nyttiggörande och kommersialisering
 • Ökade investeringar i forskningsinfrastruktur
 • Stärkta förutsättningar för att öka den andel Sverige får från EU:s forskningsbudget
 • Utvidgad tidsgräns för skattelättnader för experter, forskare och andra nyckelpersoner samt förstärkning av det s.k. FoU-avdraget

Även om analysen i propositionen är bra och många viktiga åtgärder aviseras, finns det frågetecken.

–   I propositionen skriver regeringen att kliniska prövningar är avgörande för att föra ut innovationer i vården snabbare, så att patienter får tillgång till nya behandlingar och att vårdpersonal har tillgång till den senaste kunskapen. Trots det ser vi ingen tydlig stärkning av förutsättningarna att bedriva klinisk forskning. Undantaget är att primärvårdens medarbetare ska få bättre möjlighet att driva och delta i forskningsprojekt, vilket är bra, men självklart borde detta gälla all vård, säger Lena Gustafsson, ordförande Forska!Sverige.

Regeringen är tydlig med vikten av att precisionsmedicin utvecklas och implementeras i Sverige och tilldelar medel för det. För att kunna utveckla och dra nytta av, till exempel precisionsmedicin, krävs dock interoperabilitet för vård- och hälsodata. Det nämns kort, men adresseras inte vidare. Istället hänvisas till en rådgivande funktion vid VR.

–   Vi ser positivt på den funktionen, men den ersätter inte behovet av en nationell handlingsplan för lagring, insamling, delning och användning av hälso- och vårddata, samt långsiktiga resurser för utförandet av planen. Det krävs som bas för flera av regeringens ambitioner och jämförbara länder har löst detta, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige.

Det finns givetvis mer att säga om propositionen samt fler frågetecken att arbeta vidare med än vad som ryms i denna korta kommentar. Den 4 februari år 2021 släpper vi därför en rapport och samlar riksdagsledamöter från alla partier och ledande life science-aktörer i ett digitalt event för att diskutera om dagens politik ger tillräckliga förutsättningar för medicinsk forskning, utbildning och innovation av hög kvalitet. Se inbjudan.

 

Några av senaste årets inspel till den forsknings- och innovationspolitiska propositionen från Forska!Sverige:

Rapport med 10 konkreta förslag och handlingsplaner för att stärka klinisk forskning.

Rapport med 14 konkreta förslag och handlingsplaner för att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del.

Inspel till den forskningspolitiska propositionen

Lägesrapport om statens investeringar i medicinsk forskning och utveckling

Debattartikel i Altinget: Hög tid att prioritera medicinsk forskning

Debattartikel i Svenska Dagbladet: Avgörande att Sverige samordnar vårddata

Debattartikel i Expressen: Regeringen måste satsa mer på medicinsk forskning

Debattartikel i Dagens Samhälle: Regeringen måste stärka forskningen som räddar liv

Dela gärna den här sidan: