Forska!Sverige

Forska!Sverige kommenterar regeringsförklaringen: Vi välkomnar denna viktiga satsning på forskning från regeringen

Publicerad: 2014-10-03

När Statsministern idag presenterade regeringsförklaringen sade han att Sverige ska vara en ledande forskningsnation. Det innebär bland annat ökade anslag till basforskning, en forskningsproposition som ska sträcka sig över tio år och att unga forskares villkor ska stärkas. Det ska även inrättas ett innovationsråd lett av statsministern.

–          Vi välkomnar denna viktiga satsning på forskning från regeringen. Inom det medicinska området är det avgörande att Sverige har ledande forskning för att patienter ska få tillgång till bästa möjliga vård, för att kunna behålla och utveckla kompetens och för att skapa arbetstillfällen via konkurrenskraftiga life science-företag, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige.

Läs kommentaren i sin helhet

Dela gärna den här sidan: