Forska!Sverige

Forska!Sverige kommenterar: Socialdemokraternas valmanifest 2014

Publicerad: 2014-09-02

Det är mycket glädjande att Socialdemokraterna ser ökade investeringar i forskning och utveckling som en naturlig del i sin jobbstrategi och identifierar Life Science som en av de allra viktigaste framtidsbranscherna.

För att stärka svensk forskning och utveckling vill Socialdemokraterna bl.a. inrätta ett statsministerlett innovationsråd och införa ett tioårigt perspektiv i forskningspropositionen.

– Det är mycket glädjande att Socialdemokraterna betonar vikten av ett långsiktigt perspektiv i forskningspropositionen. Det är få områden där just långsiktighet är så viktigt som inom Life Science, där tiden från upptäckt till produkt kan vara mycket lång, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige.

 

Läs kommentaren i sin helhet

Läs Socialdemokraternas valmanifest

Dela gärna den här sidan: