Forska!Sverige

Forska!Sverige modererar invigningsceremonin av nytt samarbete om Real World Evidence

Publicerad: 2016-11-21

Idag invigs ett långsiktigt samarbete mellan Karolinska Institutet och Merck & Co. Samarbetet ska fokusera på användningen av Real World Evidence, men kan också komma att innefatta kliniska studier.

Vid invigningsceremonin den 21a november modererar Forska!Sveriges generalsekreterare, Anna Nilsson Vindefjärd, ett möte mellan framstående forskare från Karolinska Institutet och Merck & Co.

Det övergripande målet med det nystartade samarbetet är att angripa kliniskt viktiga forskningsfrågor i syfte att förbättra behandlingsresultat och vårdkvalitet för patienter.

Samarbetet kommer att bidra till att skapa en värdefull kunskapsbas, men också betydande internationella investeringar i svensk life science. Under det första året kommer investeringar om 10 miljoner kronor att göras.

 

Dela gärna den här sidan: