Forska!Sverige

Forska!Sverige på Almedalens forskningsscen på temat:

Publicerad: 2012-07-05

Är svensk sjukvård en attraktiv forskningsarena för innovatörer och global industri? Där deltog bl.a Mikael Damberg (s), Mats Eriksson (M) och Christina Åkerman (GD Läkemedelsverket)