Forska!Sverige

Forska!Sverige på Löfvens rundabordsamtal

Publicerad: 2012-04-10

Generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjär en av tre talare på Socialdemokraternas rundabordssamtal om ”Samverkan
för fler och nya jobb inom Life Science-området”. Detta rundabordssamtal nämns av Löfven i DN-debatt 17e april, se artikel