Forska!Sverige

Forska!Sverige välkomnar regeringens utnämning av Anders Lönnberg som samordnare för life science

Publicerad: 2015-04-01

Idag fattade regeringen beslut om att utse Anders Lönnberg till nationell samordnare för Life science. Samordnaren kommer att leda en expertgrupp med medlemmar från sektorns olika delar och ska även arbeta med frågor som initierats av Innovationsrådet.

Utnämningen av en samordnare är mycket viktig för life science i Sverige. Vi har tappat kraft och det krävs en långsiktig, sammanhållen strategi på nationell för att återhämta vår position inom både forskning, näringsliv och vård. Anders besitter gedigen erfarenhet från flera delar av life science-systemet, vilket är en förutsättning för att driva processen effektivt, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige.

Anders Lönnberg ingår i styrgruppen för ”Agenda för hälsa och välstånd” som Forska!Sverige initierade i juli 2014. Syftet var att snabba på den politiska processen och bidra med väl underbyggda åtgärdsförslag, ur professionens perspektiv och med patienten i fokus. Styrgruppen för ”Agenda för hälsa och välstånd” består av ledare inom vård, akademi, företag, fackförbund, patientorganisationer och andra intresseorganisationer.

Läs kommentaren i sin helhet

Dela gärna den här sidan: