Forska!Sverige

Forska!Sveriges debatt & mingel i Almedalen

Publicerad: 2018-06-18

Vårdfrågan är central för väljarna och de politiska partierna valåret 2018. Utmaningar som ojämlik vård, onödiga vårdskador & långsam introduktion av nya metoder kräver kraftfulla åtgärder. Men, hur ser partiernas förslag egentligen ut? Kommer de uppfylla väljarnas förväntningar ifall de får makten?

Välkommen till Forska!Sveriges paneldebatt med regerings- och oppositionspartier

Tid: den 4/7 kl 17.00-18.30 med efterföljande mingel (dryck och tilltugg)
Värd: Capio
Plats: Rosas Trädgård, St Hansgatan 22, Visby

Seminariet inleds med kort presentation av åtgärder som Forska!Sverige och dess medlemsförening ”Agenda för hälsa och välstånd” anser är av yttersta vikt för att förbättra vården och hälsan i landet.
Efter introduktionen leder moderator Göran Hägglund ett samtal med företrädare för regeringspartierna och allianspartierna om vad de konkret vill göra för att förbättra hälso- och sjukvården om de får väljarnas förtroende i valet. Ett antal sakkunniga kommer löpande under samtalet att bidra med reflektioner.

Deltagare:
Göran Hägglund,
moderator
Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige
Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, (S)
Betty Malmberg, riksdagsledamot (M)
Acko Ankarberg Johansson, partisekreterare (KD)
Fredrik Christensson, riksdagsledamot (C)
Barbro Westerholm, riksdagsledamot (L)
Jonas Eriksson, gruppledare och riksdagsledamot (MP)

Dela gärna den här sidan: