Forska!Sverige

Forskningspropositionen måste bidra till att fler forskare och företag ser att Sverige är ett land att satsa på

Publicerad: 2015-11-05

Både politiker och allmänhet är överens om att det är mycket viktigt att Sverige fortsätter att vara en stark kunskapsnation och ledande inom medicinsk forskning. Det har Forska!Sveriges opinionsundersökningar vid upprepade tillfällen visat. Men Sverige tappar mark och har på flera områden halkat efter jämförbara nationer. Detta riskerar att få direkta konsekvenser för Sveriges konkurrenskraft och tillväxt och äventyrar förutsättningarna för en högkvalitativ hälso- och sjukvård.

I den kommande forskningspropositionen bör regeringen därför kraftigt stärka resurserna till forskning och vidta åtgärder för att öka kvaliteten. Vi föreslår att forskningspropositionen blir en forsknings-, högre utbildnings-, och innovationsproposition och att följande nio åtgärdsförslag genomförs:

  1. Förändra struktur och underlag för statens stöd till forskning vid lärosäten
  2. Justera meriteringssystemet
  3. Skapa karriärtjänster för klinisk forskning
  4. Stärk uppbyggnaden av en samordnad infrastruktur för forskning och kliniska studier
  5. Kräv utvärdering av behandling, utbildning och forskning inom vården
  6. Inför ackreditering av universitetssjukvård
  7. Satsa på digitalisering
  8. Utöka satsningen på nationella databanker, biobanker och kvalitetsregister
  9. Skapa specialiserade forsknings- och behandlingscentra

Det finns en enorm potential i Sverige vad gäller drivna forskare och innovativa företag. Detta måste vi värna om. Genom betydande satsningar i form av ökade medel och konkreta åtgärder för att förbättra förutsättningarna att bedriva högklassig forskning och utveckling i Sverige är jag övertygad om att vi kan vända trenden och återta en ledande position inom life science, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige.

 

Läs hela Forska!Sveriges förslag till forskningspropositionen (pdf).
Läs Forska!Sveriges opinionsundersökningar.

Dela gärna den här sidan: