Forska!Sverige

Fortsatt tapp för forskningsinvesteringar i Sverige

Publicerad: 2016-06-22

Sverige har en negativ tillväxttakt för forskning och utveckling. Det beror både på att företagen minskat sina investeringar i Sverige och på minskade statliga satsningar, visar stiftelsen Forska!Sveriges årliga lägesrapport över medicinsk forskning i Sverige.

quote-left-mediumI höst lägger regeringen fram en proposition för högre utbildning, forskning och innovation. Det är ett ypperligt tillfälle för politikerna att visa att de tar ett långsiktigt ansvar och gör den satsning som Sverige verkligen behöver, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

Företagens investeringar i forskning och utveckling som andel av BNP minskade med 30 procent, från 3,03 till 2,12 procent, mellan år 2001 och 2014. Samtidigt ökade företagens investeringar i många andra länder, visar Forska!Sveriges lägesrapport.

Även de statliga investeringarna i forskning och utveckling som andel av BNP i Sverige minskar, för andra året i rad. För första gången sedan 2007 ökar inte heller de statliga anslagen till medicinsk forskning och utveckling som andel av BNP.

quote-left-bigDen medicinska forskningen är en förutsättning för en vård av hög kvalitet och för att kunna möta utmaningen med ökad ohälsa och ökande vårdkostnader. Sverige har goda möjligheter att fortsätta dra nytta av den medicinska forskningen men det kräver både stärkt finansiering och strukturella förändringar, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

Forska!Sveriges lägesrapport om Sveriges satsningar på forskning ges ut för tredje året i rad. Rapporten innehåller sammanställningar över trenderna för forskning – kostnader och investeringar, vetenskaplig kvalitet och innovation, life science-företag samt kliniska prövningar.

Läs Lägesrapport 2016 – Sveriges satsningar på medicinsk forskning.

Läs rapporten Agenda för hälsa och välstånd med 14 prioriterade åtgärder för att öka värdet av varje forskningskrona och stärka life science-systemet i Sverige.

Dela gärna den här sidan: