Forska!Sverige

Forska!Sveriges lägesrapport 2017: Negativ trend för forskning och utveckling bruten

Publicerad: 2017-06-13

Den nedåtgående trenden för svensk forskning och utveckling efter millennieskiftet har bromsats upp. Huvudorsaken är att företagens investeringar inte längre minskar. Det visar stiftelsen Forska!Sveriges årliga lägesrapport.

Det är mycket positivt att nedgången i forskningsinvesteringar bryts, men nu måste vi arbeta för att vända utvecklingen uppåt igen. Sveriges uttalade mål är att investeringarna i forskning och utveckling ska motsvara fyra procent av BNP. I dag ligger vi på drygt tre procent, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

Lägesrapporten 2017 visar att de statliga investeringarna i civil forskning och utveckling som andel av BNP ökade fram till 2014, men inte tillräckligt för att kompensera för företagens minskade satsningar. Sedan 2014 har de statliga investeringarna som andel av BNP minskat något. 2015 låg Sverige på tionde plats av 34 jämförbara länder.

Anledningen till att den nedåtgående trenden för de totala investeringarna i forskning och utveckling i Sverige bryts är att näringslivet inte längre minskar investeringarna, utan har sedan 2011 legat stabilt på omkring 2,3 procent av BNP.

Medicinsk forskning är en förutsättning för en vård av hög kvalitet och för att kunna möta utmaningen med ökad ohälsa och ökande vårdkostnader. För att Sverige ska fortsätta dra nytta av den medicinska forskningen krävs både stärkt finansiering och strukturella förändringar, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

Utöver finansiering visar Lägesrapporten 2017 på ett behov av åtgärder för att snabbare introducera, använda och utvärdera nya behandlingar och tekniker i vården. Sverige rankas i dag på femtonde plats, under genomsnittet i EU, när det gäller andelen undvikbara dödsfall utifrån nuvarande medicinsk kunskap och teknik.

Inför nästa års val är vi mycket uppmärksamma på vilka partier som satsar på såväl stärkt finansiering av forskning som strukturella förändringar. Det krävs för att begränsa de stigande vårdkostnaderna samt öka medborgarnas hälsa och Sveriges välstånd, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

De offentliga kostnaderna för hälso- och sjukvård fortsätter att öka i Sverige, vilket framför allt är relaterat till kroniska sjukdomar och en åldrande befolkning. Samtidigt kommer de som är 85 år eller äldre att vara dubbelt så många i landet om endast 25 år. Trots det går i dag bara två öre till medicinsk forskning för varje krona som används till sjukvård.

 

Fakta: Lägesrapporten 2017

Forska!Sveriges lägesrapport om Sveriges satsningar på forskning, med fokus på medicinsk forskning, ges ut för fjärde året i rad. Rapporten innehåller sammanställningar över trenderna för medicinsk forskning – kostnader och investeringar, vetenskaplig kvalitet och innovation, life science-företag samt kliniska prövningar.

Läs Lägesrapport 2017 – Sveriges satsningar på medicinsk forskning.

Läs rapporten Agenda för hälsa och välstånd 2017 med 14 prioriterade åtgärder för att öka värdet av varje forskningskrona och stärka life science-systemet i Sverige.

Dela gärna den här sidan: