Forska!Sverige

Oroväckande trend för forskning och utveckling i Sverige

Publicerad: 2019-06-19

De statliga investeringarna i forskning och utveckling (FoU) minskar i förhållande till BNP. Kliniska läkemedelsprövningar har mer än halverats sedan år 2004. Det är två exempel på negativa trender som rapporteras i en ny lägesrapport från Stiftelsen Forska!Sverige.

Läs pressmeddelandet.

Ladda ner lägesrapporten.

Läs en debattartikel där lägesrapportens resultat presenteras.

Dela gärna den här sidan: