Forska!Sverige

Forska!Sveriges nya opinionsundersökning

Publicerad: 2018-06-18

Väljarna tydliga – 81 procent vill öka investeringarna på medicinsk forskning, visar Forska!Sveriges nya opinionsundersökning. Men, kommer det synas i kommande regerings budget?

Vår egen och våra närståendes hälsa är en fråga som berör och engagerar. Men för varje krona som används till sjukvård går idag bara två öre till medicinsk forskning och utveckling. En klar majoritet – 81 procent av allmänheten – vill att investeringarna i medicinsk forskning på sikt ska fördubblas för att kunna utveckla bättre prevention, diagnostik och behandling.

En ännu större andel – 84 procent av allmänheten – anser att det är viktigt att Sverige är en världsledande nation när det gäller medicinsk forskning för att:

  • Utveckla nya mediciner och behandlingar (81%)
  • Förbättra hälso- och sjukvårdssystemet (59%)
  • Uppnå bättre hälsa för Sveriges befolkning (56%)
  • Skapa ekonomisk tillväxt (43%)
  • Skapa jobb (41%)

– Befolkningen ser det stora samhällsvärdet i medicinsk forskning och förväntar sig att adekvata investeringar görs för att möta utmaningen med en åldrande befolkning och ökande vårdkostnader, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

Undersökningen visar att 8 av 10 svenskar oroar sig för att de själva eller en nära anhörig ska drabbas av obotbar sjukdom. Samtidigt tror inte ens hälften att vi har en jämlik vård i Sverige. Bara 17 procent av allmänheten instämmer helt i att den svenska sjukvården kommer att ta väl hand om dem när det behövs.

– Den utmaning vården står inför kräver strukturförändringar såväl som stärkt medicinsk forskning och utveckling. Vi uppmanar partierna att vara tydliga inför väljarna med hur de tänker ta sig an frågan om vård och medicinsk forskning. Det är något som i allra högsta grad påverkar befolkningens hälsa och Sveriges välstånd, nu och i framtiden, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

Ladda ner Forska!Sveriges opinionsundersökning.

Ladda ner Forska!Sveriges åtgärdsförslag inför valet 2018.

Till pressmeddelande.

Opinionsundersökningen utfördes av TNS Sifo, på uppdrag av Forska!Sverige, genom 1 000 online-intervjuer med allmänheten, 18 år och uppåt.

Dela gärna den här sidan: