Forska!Sverige

Inrätta en statlig budget för nya innovativa läkemedel! skriver författarna av en ny SNS-rapport, Värdet av läkemedel

Publicerad: 2013-11-22

Nya läkemedel måste få en bättre chans. Inrätta en statlig budget för nya innovativa läkemedel, engagera landstingen i utvärderingen och kräv bättre uppföljning! Detta argumenterar Bengt Jönsson och Katarina S Carlsson och presenterar förslag för hur innovativa läkemedel snabbare ska komma Sveriges befolkning till godo.

Dela gärna den här sidan: