Forska!Sverige

Forskningens betydelse för att hantera kriser – fokus under Forska!Sverige-dagen

Publicerad: 2022-11-25

Forskningens roll och betydelse för att hantera kriser som krig, pandemier och antibiotikaresistens. Det är ämnet som står i fokus den 28 november när ministrar, riksdagsledamöter samt ledande representanter för vård, akademi, patienter, myndigheter och professioner samlas för en exklusiv konferens.

Pandemin visade tydligt på forskningens betydelse för att hantera hälsokriser. Utan kraftfulla forskningsinsatser – och bakomliggande investeringar i kunskapsutveckling och forskningsinfrastruktur – hade våra möjligheter att bota, behandla och rädda liv varit mycket begränsade.

– De senaste åren har det blivit tydligt att vårt samhälle står sårbart vid oförutsedda hälsokriser och att den medicinska forskningen är avgörande för att bemöta dessa. Under årets Forska!Sverige-dag samlar vi politiker och ledande experter för konstruktiva samtal om forskningens roll i att hantera kriser som krig, pandemier och antibiotikaresistens, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

Under dagen deltar flera ledande representanter för akademi, vård och näringsliv för samtal om, exempelvis, värdet av medicinsk forskning i krig, hur vi påverkas mentalt av oväntade, omfattande hälsokriser som pandemin och vilka politiska åtgärder som krävs för att möta den globala kris som utbredningen av antibiotikaresistens utgör.

– Vi är även glada över att flera ministrar och riksdagsledamöter deltar för att diskutera Sveriges roll som forskningsnation och regeringens ambitioner att dra större nytta av forskningen för att bemöta framtida hälsokriser. Att flera ledande experter och politiker på olika nivåer möts gör att vi kan lära av varandra och fokusera på vilka konkreta åtgärder som krävs för att Sverige ska stå väl rustat i tider av kris, säger Anna Nilsson Vindefjärd.

Forska!Sverige-dagen äger rum i Svenska Läkaresällskapets lokaler idag, den 28 november, på Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm. Under kvällen delas även Forska!Sveriges utmärkelser för år 2022 ut. Journalister är välkomna att delta och meddelar i så fall Sarah Roos (se kontaktuppgifter nedan).

———-

Se programmet här

Se deltagarlistan här

Ta del av Forska!Sveriges forskarutmärkelse år 2022

Ta del av Forska!Sveriges hedersutmärkelse år 2022

Ta del av Forska!Sveriges politikerutmärkelse år 2022

Se information om tidigare års utmärkelser här

Om Forska!Sverige-dagen

På Forska!Sverige-dagen samlas personligt inbjudna representanter från politik, akademi, vård, näringsliv, patienter, professioner och myndigheter för en exklusiv konferens med inspirerande talare och konstruktiva samtal. Den första Forska!Sverige-dagen arrangerades år 2012 och hr därefter, med undantag från år 2020, arrangerats årligen. Mer information om konferensen och tidigare års teman hittar ni här.

Dela gärna den här sidan: