Forska!Sverige

Framåt för dansk life science

Publicerad: 2016-11-07

Danmark har växt om Sverige som life science-nation enligt ny rapport som Öresundsinstitutet genomfört på uppdrag av Medicon Valley Alliance.

Enligt rapporten ”State of Medicon Valley 2016” som publiceras idag har Danmark växt om Sverige som life science-nation. Dansk export av life science går mycket bra och har under de senaste sju åren dubblerats. Danmark är därmed världens fjärde största exportör av life science-produkter per capita år 2015. Sverige hamnar på tionde plats i samma jämförelse. Också i Sverige har exporten av life science ökat, men med mer blygsamma 2,6 procent per år sedan 2008.

Mellan 2008 och 2014 ökade antalet anställda inom life science i Danmark med över 3 000 anställda – en ökning med 10 procent. Samtidigt minskade antalet anställda i Sverige med 15 procent. Det innebär att dansk life science-sektor nu växt om Sverige och sysselsätter fler även i absoluta tal.

En oroande utveckling ses inom antalet patentansökningar. I Sverige har antalet patent från svenska life science-företag halverats mellan 2005 och 2012. En trend som syns även i Danmark och flera andra Europeiska länder.

Till rapporten.
Läs Forska!Sveriges lägesrapport.
Läs 14 konkreta åtgärdsförslag för att stärka svensk life science.

Dela gärna den här sidan: