Forska!Sverige

Gör vi det som krävs för att möta hälsoutmaningen och öka Sveriges konkurrenskraft? – ny rapport och seminarium idag

Publicerad: 2018-11-14

Med avstamp i en analys utförd av Forska!Sverige sätter vi idag fokus på vad den förra S/MP-regeringen har gjort för att stärka life science-systemet i Sverige. Vi diskuterar också, med sittande riksdagspolitiker, vad som krävs framöver för att möta hälsoutmaningarna och samtidigt öka Sveriges konkurrenskraft.

Idag anordnar Forska!Sverige tillsammans med Rifo – Sällskapet riksdagsledamöter och forskare, ett seminarium i Riksdagen där de 14 åtgärdsförslagen i ”Agenda för hälsa och välstånd” följs upp i en diskussion mellan ledande life science-aktörer och politiker. I samband med seminariet släpps årets Statusrapport 2018.

– Under föregående mandatperiod tog S/MP-regeringen ett flertal initiativ i linje med våra åtgärdsförslag för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård. Samtidigt kvarstår stora utmaningar. Med vår analys som utgångspunkt ser jag fram emot ett konstruktivt samtal om hur vi går vidare för att möta hälsoutmaningen och samtidigt öka Sveriges konkurrenskraft, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

Vid seminariet kommer bland annat följande frågor diskuteras:

  • Ger regeringens arbete tillräckliga förutsättningar för excellent medicinsk forskning, utbildning och innovation?
  • Hur kan vi dra mer nytta av forskning och innovation i vården?
  • Hälsodata och användning av ny teknik – är vi på rätt väg?
  • Kommer life science-företagen välja att driva sin verksamhet i Sverige?

Till program
Till Statusrapport 2018
Till pressmeddelande

Dela gärna den här sidan: